podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl
reklama

Kazachstan - wiza, ambasady, przepisy

Astana     
kazachstan
Kazachstan - podróże do KazachstanuKazachstan - mapa krajuKazachstan - spis artykułów i galeriiKazachstan - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeKazachstan - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaKazachstan - szczepienia, zdrowie, poradyKazachstan - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROKazachstan - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOKazachstan - przewodniki, mapy, atlasy
Wybierasz się tam? Będzie ci potrzebna wiza do Kazachstanu. W Geoblogu możesz ją zamówić z dostawą do domu!
Zobacz cenę wizy do Kazachstanu, oferujemy najniższe stawki pośrednictwa w uzyskaniu wiz.
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy udający się do Kazachstanu muszą mieć wizę. Można ją uzyskać w Ambasadzie Republiki Kazachstanu w Warszawie. Nie ma możliwości otrzymania kazachstańskiej wizy podczas przekraczania granicy. Aby otrzymać wizę, należy przedstawić paszport co najmniej z 3-miesięcznym terminem ważności, licząc od daty planowanego wyjazdu z Kazachstanu, wypełnioną ankietę wizową, jedną fotografię i inne dokumenty wymagane w zależności od typu wizy (dokładne informacje najlepiej uzyskać w Ambasadzie Kazachstanu w Warszawie). Warunkiem niezbędnym otrzymania wizy innej niż jednokrotna jest tzw. poparcie wizowe wydawane przez Departament Służby Konsu­larnej MSZ Kazachstanu. Nie ma obowiązku okazania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu. Przejazd tranzytowy powinien nastąpić w ciągu 5 dni.
Podróżowanie po kraju
Ograniczenia w poruszaniu się po Kazachstanie dotyczą zamkniętych terenów wojskowych oraz, co istotne dla polskich turystów udających się w góry, terenów przygranicznych. Wymagane są tam specjalne zezwolenia wydawane przez MSW, w uzyskaniu których pośredniczą firmy turystyczne. Do podróżowania samochodem po Kazachstanie niezbędne jest międzynarodowe prawo jazdy. Bardzo poważnym zagrożeniem jest nagminne łamanie zasad ruchu drogowego zarówno przez kierowców, jak i pieszych. Dochodzi do tego bardzo agresywny styl jazdy, połączony z brakiem uprzejmości i niskimi umiejętnościami prowadzenia samochodów. Odległości między miastami są znaczne, a stan nawierzchni drogowych jest zły i może stanowić duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. Oznakowanie, zarówno znakami drogowymi, jak i drogowskazami, należy do rzadkości. Brak jest podstawowej przydrożnej infrastruktury, jak stacje benzynowe czy gastronomia. Zdarza się, iż odległość między stacjami benzynowymi wynosi kilkaset kilometrów, dlatego wskazane jest zaopatrzenie się w kanister z benzyną. Paliwo ogólnie jest złej jakości, dlatego należy wystrzegać się tankowania na stacjach benzynowych nie należących do sieci dystrybutorów, a i to może nie wystarczyć, aby uchronić się przed zatankowaniem paliwa złej jakości. Szczególnie może to dotknąć kierowców poruszających się samochodami z silnikiem diesla. Możliwości naprawy nowoczesnych samochodów istnieją tylko w dużych miastach, a na dodatek nie wszystkie popularne marki posiadają w Kazachstanie swe przedstawicielstwa. Nawet w autoryzowanych serwisach najczęściej trzeba liczyć się z kilkunastodniowym terminem wykonania usługi z uwagi na konieczność sprowadzania części zamiennych. Policja często zatrzymuje samochody, szczególnie cudzoziemców, bez powodu. Zdarza się wymuszanie łapówek. W miastach należy pamiętać, że w miejscowej praktyce samochód ma zawsze pierwszeństwo przed pieszym, dlatego podczas przechodzenia przez jezdnię trzeba zachować wyjątkową ostrożność. Ze względu na trudne warunki klimatyczne i olbrzymie bezludne przestrzenie odradza się podróżowanie samochodem zimą. Drogi są z zasady nieodśnieżane i bardzo często oblodzone. Poza miastami rzadko działają telefony komórkowe, więc wezwanie pomocy może być trudne. W przypadku awarii należy poprosić innego użytkownika drogi o pomoc w wezwaniu tzw. ewakuatora – pojazdu holującego, który może przetransportować uszkodzony samochód do najbliższej osady. Ze względów bezpieczeństwa nie należy podróżować samemu. Brak drogowskazów i oznakowania utrudnia orientację, dlatego lepiej nie podróżować nocą.

Przy zakupie biletów kolejowych lub lotniczych wymagany jest paszport, a miejsca nierzadko trzeba rezerwować ze znacznym wyprzedzeniem. Prywatni przewoźnicy drogowi oferują usługi lokalne i międzymiastowe, jednak często dość wyeksploatowanym i zawodnym sprzętem. W tych przypadkach obowiązują ceny umowne. Infrastruktura turystyczna jest słabo rozwinięta. Problemem jest znalezienie noclegu w rozsądnej cenie i o znośnym standardzie. Szczególnie drogimi miastami są Ałmaty i Astana.
Przepisy celne
Nie mają charakteru szczególnie restrykcyjnego i nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Przy przesyłaniu rzeczy osobistych do Kazachstanu kłopot mogą sprawić skomplikowane i kosztowne procedury odprawy celnej. W takim przypadku, przedłużająca się procedura odprawy może spowodować naliczenie nieuzasadnienie wysokich opłat za składowanie przesyłki. W Kazachstanie nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT. Dotyczy to tak turystów jak i cudzoziemców pracujących w tym kraju w ramach kontraktów.
Bezpieczeństwo
Zagrożenie przestępczością nie jest szczególnie duże. Jednak w ostatnich miesiącach, w efekcie zauważalnego kryzysu gospodarczego wzrosła liczba przestępstw, w tym rozbojów, kradzieży i włamań do samochodów i mieszkań. Powszechną plagą są korupcja i wymuszenia. W większych skupiskach trzeba uważać na złodziei kieszonkowych. Należy bezwzględnie odmawiać przewożenia przez granicę jakichkolwiek przesyłek, gdyż jest to jeden ze sposobów przemytu narkotyków.

Realnym zagrożeniem są trzęsienia ziemi w rejonie łańcucha górskiego Tien-Shan, także w Ałmaty. Dla osób uprawiających turystykę wysokogórską groźne są lawiny śnieżne, a w okresie wiosenno-letnim tzw. sieli, czyli lawiny z kamieni, błota, śniegu i lodu. W tym okresie część łańcucha górskiego Tien-Shan jest zamknięta dla turystów. Znajdujący się na pograniczu Kazachstanu, Kirgizji i Chin szczyt Khan Tengri, o wysokości 7010 m., w ostatnim czasie szczególnie przyciąga amatorów wspinaczki wysokogórskiej z całego Świata, w tym liczne wyprawy z Polski. Ekspedycje podejmujące wspinaczkę nie zawsze są profesjonalnie przygotowane, a ich członkowie nie dysponują często odpowiednim doświadczeniem, aby podejmować tego rodzaju wyzwania. Dlatego, w ostatnim czasie wydarzyło się relatywnie dużo wypadków z udziałem Polaków. Niestety, niektóre z nich zakończyły się śmiercią wspinaczy. Dlatego przed podjęciem decyzji o wyprawie na ten, lub jeden z sąsiednich szczytów pasma Tien-Shan należy bezwzględnie pamiętać, że wspinaczka powyżej 6 tys. metrów wymaga wysokich umiejętności i dlatego nie powinni podejmować tego ryzyka niedoświadczeni alpiniści. Warunki panujące na tak znacznych wysokościach nie występują w Polsce i dlatego trudno się do takiej wyprawy właściwie przygotować. Planując wyprawę należy pamiętać, że Kazachstańskie służby ratunkowe praktycznie nie są przygotowane do podejmowania akcji ratowniczych na tak dużych wysokościach, a ich baza znajduje się w Ałmaty, czyli kilkaset kilometrów od Tien-Shan. Wobec tego, w przypadku nieszczęśliwego wypadku na stoku, praktycznie nie można liczyć na pomoc inną, niż udzieloną przez kolegów lub innych alpinistów znajdujących się w danej chwili na stoku. Dlatego podczas wspinaczki należy bezwzględnie podporządkowywać się radom doświadczonych przewodników i unikać podejmowania brawurowych kroków. Niezmiernie ważne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia, ponieważ praktyka wykazuje, iż polscy alpiniści zwykle nie posiadają odpowiednich polis ubezpieczeniowych, co przy bardzo wysokich kosztach transportu ofiar wypadków ze stoku ma ogromne znaczenie. Z powyższych powodów osoby udające się w góry proszone są o wcześniejsze powiadomienie polskiej placówki dyplomatycznej o swoich zamiarach oraz o bieżące informowanie bliskich i znajomych o aktualnym miejscu pobytu i planowanych wyprawach. Z tych samych powodów obywatele polscy winni mieć przy sobie kartkę z adresem i telefonem, zarówno do rodziny, jak i polskiej placówki dyplomatycznej (najlepiej w języku rosyjskim).
Przydatne informacje
•nie ma problemu z zakupem podstawowych artykułów spożywczych czy środków czystości. Dość dobrze rozwinięta jest sieć sklepów spożywczo-przemysłowych, wiele czynnych jest całą dobę. Ceny są trochę wyższe niż w Polsce. Zwykle placówki handlowe czynne są także w weekendy i święta.
•praktycznie nie ma problemu z wymianą pieniędzy. W dużych miastach są liczne punkty wymiany walut, w których bezpiecznie można wymienić pieniądze, zazwyczaj po rozsądnym kursie.
•urzędy są czynne od 9.00 do 18.00 (niektóre do 19.00), z przerwą obiadową trwającą od 12.00 do 13.00 lub nawet do 14.00.
•telefony alarmowe:
- pogotowie ratunkowe: 03 lub 103

- policja: 02 lub 102

- straż pożarna: 01 lub 101

- zitegrowany system ratowniczy (służba reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych): 112.

•dodatkowe informacje o Kazachstanie można znaleźć na stronach internetowych: www.mfa.kz ; www.khabar.kz ; www.kazakhstan-gateway.kz ; www.expat.kz.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP
480099 Ałmaty, Kazachstan ul. Dżarkiencka 9,
róg ul. Iskanderowa 11/13 (rejon Górny Gigant)
tel.: (007 727) 258 15 51, 258 16 17
fax. (007 727) 258 15 50
ambpol@mail.kz

Wydział Konsularny
tel. 533-587, 533-768, 534-179
fax. 581-552
polkonsulat@mail.kz
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Kazachstanu
ul. Królowej Marysieńki 14
02-954 Warszawa
tel.: 642 53 88
fax: 642 34 27
kazdipmis@hot.pl
kzdipmis@ant.pl
www.kazakhstan.pl

Wydział Konsularny
tel./fax: 642 37 65
zhan@o2.pl